Deze website is eigendom van beeldhouwer Els van Foeken

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Els van Foeken


Teksten: Els van Foeken

Fotografie: Tim Hamoen

Illustraties en ontwerp: Reuben van Bunningen & Hans Kramer

Videobewerking: Hans Pijlman

Webmaster: Hans Kramer

Webhosting: www.mijndomein.nl

Laatst bewerkt op 12-10-2013
Copyright 2013