De informatie op deze website, verstrekt door Els van Foeken - beeldhouwer, is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan informatie op websites waarnaar wordt gelinkt.

Els van Foeken behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.